ثبت تغییرات شرکت
  • تاریخ به روز رسانی: 17ام مرداد 1401

پیش گفتار

تغییرات شرکت گاهی در مواقع تغییر در ساختار کسب و کارها رخ می دهند و گاهی نیز به واسطه به پایان رسیدن برخی از مدت زمان های تعیین شده مانند مدت زمان دوره تمدید ها بایستی انجام شوند.

مدت زمان ثبت مدارک مورد نیاز حدود هزینه ها

7 الی 10 روز

مدارک شرکت و اعضا

استعلام رایگان
مدت زمان ثبت مدارک مورد نیاز

7 الی 10 روز

مدارک شرکت و اعضا

استعلام هزینه (مشاوره رایگان)

مراحل و مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات در شرکتها

ثبت تغییرات شرکت یکی از مواردی است که صاحبان شرکت و شرکاء همواره با آن درگیر هستند. وجود اطلاعات ضد و نقیض و همچنین بی اطلاعی از مدارک لازم و قوانین جدید سبب شده که فرایند ثبت تغییرات تبدیل به کاری طاقت فرسا و سخت شود.

در این مقاله قصد داریم دایره ثبت تغییر در یک شرکت را بررسی کنیم و به موشکافی بند بند این تغییرات بپردازیم. اگر قصد ایجاد تغییری در شرکت خود دارید حتما در این مقاله همراه ما باشید تا با الگو گرفتن از این راهنما بتوانید به شکل درستی تغییرات مد نظر را در شرکت اعمال نمایید.

ثبت تغییرات شرکت چیست؟

به طور کلی هر زمان ممکن است صاحبان یک شرکت پس از ثبت شرکت بنا به هر دلیلی تصمیم بگیرند تغییراتی اعمال کنند. این تغییرات دامنه بزرگی از تحول را شامل می شوند که به چند مورد اشاره خواهیم کرد.

تغییر نام شرکت، تغییر سرمایه که شامل افزایش / کاهش سرمایه است، تغییر دارندگان حق امضا، تغییر آدرس، موضوع، نوع و بسیاری دیگر انواع تغییرات را شامل می شوند. ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص همیشه با پروسه ای مخصوص به خود همراه است که نیاز به آگاهی و تحقیق دارد.

انواع تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت شامل تغییر و انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرسین، تغییر نام و آدرس شرکت و موضوعاتی از این دست می شود. این تغییرات همانطور که گفته شده دامنه گسترده ای دارند و هر تغییری نیز نیازمند به ضوابط و شرایط خاص خود است. اما تمامی این تغییرات از یکسری اصول پیروی خواهند کرد که در ادامه بیشتر چنین مواردی را شرح خواهیم داد.

تغییر آدرس

ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص و تغییرات شرکت با مسئولیت محدود امری مرسوم است و سالانه شرکت های زیادی نشانی خود را به نشانی جدید تغییر می دهند. بسته به نوع تغییر آدرس ممکن است اطلاعاتی دیگری نظیر شماره ثبت شرکت نیز تغییر کند.

تغییر آدرس سبب تغییر مواد اساسنامه شرکت خواهد شد و به همین دلیل باید در مجمع عمومی فوق العاده بررسی شود. گرچه که مجمع عمومی می تواند اختیار این مورد را به هیئت مدیره تفویض کند.

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش سرمایه یک شرکت سهامی خاص می تواند به دلایل خاص و متفاوتی در ثبت تغییرات شرکت انجام گیرد. افزایش فعالیت ها و تسریع روند توسعه شرکت همه در گرو افزایش سرمایه شرکت است.

در طول حیات شرکت ممکن است بار ها نیاز شود سرمایه را کاهش یا افزایش داد که این مورد خود امری طبیعی و قانونی است. چراکه سرمایه ضامن و پشتوانه یک مجموعه محسوب می شود. افزایش یا کاهش سرمایه در ثبت تغییرات موسسه غیر تجاری ذکر خواهد شد و شرایط خود برای اجرایی شدن خواهد داشت.

حد نصاب ها برای تغییرات

همیشه شرکا در صلاح و سازش نیستند و مواقعی به اختلافاتی برمیخورند که باعث می شود تصمیم به تغییرات بگیرند.

حدنصاب لازم برای مجامع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود 75% و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی 51% و اکثریت عددی است.

برای مثال: علی و مهدی و حامد در یک شرکت مسئولیت محدود به صورت ذیل شریک هستند.

سرمایه شرکت: 120.000.000 ريال

علی 40.000.000 ريال به سمت مدیرعامل و عضو

محمد 60.000.000 ريال به سمت عضو

حامد 20.000.000 ريال به سمت رئیس و عضو

شرکا تصمیم به تغییر آدرس می گیرند و حامد خارج از کشور است. راه حل قانونی این است که این مسئله در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردد و از حامد دعوت شود در مجمع شرکت کند. در صورتی که ایشان در جلسه حاضر نشدند و آگهی منقضی شد چون مجمع فوق العاده ست و حدنصاب آن 75% و اکثریت است و با توجه به این مسئله که علی و محمد حدود 84% و اکثریت عددی هم با ایشان است جلسه تشکیل و تغییر آدرس انجام می گیرد.

اما اگر تمام اعضا حضور داشته باشند دیگر مسئله آگهی دعوت منتفی است و به صورت عادی تغییر آدرس انجام می پذیرد.

حال اگر علی و محمد و علی تصمیم بگیرند در شرکت حامد را از سمت خود عزل کنند به قرار زیر است:

می توانند این کار را انجام دهند زیرا عزل و نصب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است و حدنصاب آن 51% و اکثریت عددی است که باز این کار با آگهی دعوت امکان پذیر است اما این فقط برای عزل و گرفتن سمت است اما برای خروج این شخص از شرکت ، وجود ایشان همراه با در دست داشتن کارت ملی الزامی است.

وظایف مجامع در شرکت و تغییرات شرکت :

مجمع فوق العاده : هرگونه تغییرات در اساسنامه

عادی یا عادی بطور فوق العاده : تمدید یا انتخاب مدیران ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، روزنامه علاوه بر این تصویب صورت های مالی و ترازنامه

حد نصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع 51% است چه برای عادی چه برای فوق العاده

علاوه بر آن وجود 3 نفر از سهامداران نیز باید رعایت شود.

حامد، علی، پاشا و نیما سهامداران یک شرکت هستند . این شرکت دارای 100.000.000 ريال سرمایه و 1.000 سهم 100.000 ريالی است

یعنی:

حامد 250 سهم رئیس و عضو

علی 300 سهم مدیرعامل و عضو

پاشا 100سهم نائب رئیس و عضو

نیما 350 سهم عضو

پاشا و نیما در جلسه حضور نمی بابند . آیا تغییر آدرس و یا اینکه پاشا را از سمت نائب رئیس عزل کنیم قابل اجراست یا خیر؟

با توجه به اینکه حامد و علی 550 سهم یعنی 55% سهام را دارا هستند از نظر درصدی جلسه رسمیت دارد اما چون 2 نفر هستند نمی توانند مجمع را تشکیل دهند.

روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص ثبت نخستین

روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

شرکتها به منظـور تـأمين منـابع مـورد نيـاز بـرای طـرحهـای توسـعهای و پاسـخگویی بـه نيـاز خـود بـه نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه میکنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدیـد یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود امکانپذیر است. با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شـرکتهـای پذیرفته شده در بورس قيد شده است که سرمایه شرکتها باید به سـهم عـادی یکهـزار ریـالی بـا نـام تقسيم شود، افزایش سرمایه در این شرکتها به صورت انتشار سهام جدید صورت میگيرد.

افزایش سرمایه از محل منابع زیر امکانپذیر است: ١ – آورده نقدی سهامداران شرکت (پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی) ٢ – اندوختهها و سود تقسيم نشده سالهای قبل (تبدیل سود تقسيم نشده (اندوخته) به سرمایه) ٣ – مطالبات حال شده سهامداران شرکت (تبدیل مطالبات حال شده به سرمایه

“در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حقتقدم دارند و ایـن حـق قابل نقلوانتقال میباشد. مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حقتقدم مذکور را اعمال کنند کمتـر از ۶٠ روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعيين میگردد، شروع میشود.”

فروش حق تقدم در صورتی که سهامدار تمایل به پذیرهنویسی و دریافت سهم جدید نداشته باشد میتواند با مراجعه به کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار، گواهینامه حقتقدم خرید سهم خود را بر پایه قيمت روز بازار، بـه فروش برساند. اگر سرمایهگذار مایل به خرید گواهینامه حقتقدم باشـد بایـد ماننـد سـهامداران فعلـی شرکت اقدام به پذیرهنویسی نماید. در این حالت وی باید معادل مجموع بهای گواهینامه مزبور – بـرای تحویل به فروشنده گواهی – و ارزش اسـمی را – بـرای تحویـل بـه شـرکت – بـه کـارگزار پرداخـت کنـد. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پـذیرهنویسـی نکننـد یـا از فـروش گـواهی حـق تقـدم صرفنظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پـذیرهنویسـی گـواهیهـای مزبـور را در بـورس اوراق بهـادار در معـرض فـروش قـرار مـیدهـد و پـس از فـروش، مبلـغ حاصـل از فـروش را پـس از کسـر ارزش اسـمی و هزینههای مربوط به حساب سهامدار واریز میکند.

سخن آخر

برای تبدیل یا انتقال سهام در شرکت خود نیز می توانید از مجموعه نخستین ثبت کمک بگیرید. ما در این مجموعه با استفاده از تمام ظرفیت و توان خود سعی داریم تا خدمتی شایسته و در شان شما را ارائه دهیم. کارنامه موفق مجموعه نخستین ثبت خود بیانگر کیفیت خدمات و میزان رضایت مراجعه کنندگان عزیز به مجموعه ماست.

خدمات مشاوره برای ثبت تغییرات شرکت به شکل کاملا رایگان برای شما انجام خواهد گرفت و از این بابت هیچ نگرانی نخواهید داشت. کافیست برای نخستین بار با ما تماس حاصل کنید تا دیگر نیازمند تیم دیگری برای این مسائل نباشید. ممنون که تا انتهای مقاله همراه ما بودید.

مقالات مرتبط

  • نقل و انتقال سهام

    17ام مرداد , 1401

    نقل و انتقال سهام
درخواست مشاوره رایگان

با پر کردن فرم تماس یا شماره گیری تلفن های ما از مشاوره تخصصی رایگان ما بهره مند شوید.

مشاوره رایگان
021-88881235
امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinnerدر حال ثبت رای

نظرات و سوالات